• Authentic Contemporary Art
  • 30 Day Free Delivery and Returns
  • Certificate of Authenticity
  • Art Historian Approved

Left Behind

Solo Tentoonstelling: Marko Klomp.  Een monografie samengesteld door kunsthistoricus Wouter Maas.

Kamer illustratie door D'Avellone van Dijk.

Schilderij in kamer: Left Behind X (2020)  Marko Klomp. Olie op Linnen. 100cm x 120cm.

Een monografie van landschappen

Marko Klomp heeft het vermogen om de essentie van onze tijd vast te leggen. Elk schilderij gemaakt door zijn handen is een zachte poëtische blik op het leven. In deze tentoonstelling staan de landschappen van Marko Klomp centraal. Elk schilderij is pijnlijk poëtisch of vervoert naar een luchtige bevrijding. De schoonheid van zijn werk is hoe moeiteloos het erin slaagt onmiddellijke intenties te overstijgen om de huidige tijdgeest visueel vast te leggen. De kunsthistoricus Wouter Maas stelde Marko's monografie van Landschappen samen voor Galerie Sorelle Sciarone.

Lees tijd: 5 minuten

Bird of Prey (2017) by Marko Klomp. Oilie op Linen. 100cm x 120cm

Deel van zijn Cantimi (Latijns voor een collectie van liederen) Series

Solo Tentoonstelling: Marko Klomp

Introductie door curator Wouter Maas

Vrijheid en eenzaamheid. Twee hele actuele thema’s voor velen van ons. De geschilderde landschappen van Marko Klomp (1974) in de collectie van Gallery Sorelle Sciarone, lijken deze thema’s - maar ook andere - te behandelen. Daarmee wordt dit eeuwenoude genre ineens heel actueel, niet meer verbannen tot historische tentoonstellingen die over een ver verleden vertellen. Het landschap is nog steeds voor hedendaagse kunstenaars een bron van inspiratie. Daarbij zijn deze werken niet simpelweg weergaven van omgevingen, ze gaan ook over maatschappelijke -, sociale - en milieuproblematiek. Het geschilderde landschap is een bron van betekenis.

Sunrise I (2019) Marko Klomp. Olie op Linnen. 100cm x 160cm

Marko Klomp en het landschap

Marko Klomp is dichter en schilder en staat bekend om zijn geheel eigen stijl van werken. Zijn werken kenmerken zich door een onscherpe, zachte focus, die dromerige werelden creëren. Van veraf bekeken wordt het hele werk duidelijk, hoe dichterbij we staan, hoe meer de abstracte kwaliteiten van de schilderijen op de voorgrond treden. Marko schildert onder andere  portretten, laat zich inspireren door vrouwen in de natuur in stedelijke omgeving en gebruikt muziek in zijn kunst. De afgelopen tijd concentreert hij zich voor een groot deel op landschappen. Het resultaat zijn omarmende werken die een verademende rust uitstralen, zowel door de onscherpe stijl van schilderen, als de weloverwogen balans van veelal rustige kleuren. Blauwen en groenen spelen een grote rol op deze doeken. In de schilderijen in deze tentoonstelling is er altijd een figuur - een dier - te vinden, deze is altijd alleen. Deze dieren zijn een essentieel onderdeel van de stemming van een werk. Tegelijkertijd blijven de schilderijen mysterieus, nooit wordt alles helemaal duidelijk.

Sunrise II (2017) by Marko Klomp. Oil on Linen. 80cm x 100cm

Landschappen en leegte

In Nederland hebben we de neiging landschapskunst te behandelen als een historisch fenomeen - een fenomeen dat we niet zien in hedendaagse schilderkunst. Exposities worden ingericht aan de hand van één kunstenaar, of een groep schilders die stilistische verwantschap vertoont. Denk aan Hercules Seghers een paar jaar geleden in het Rijksmuseum, of verschillende tentoonstellingen rond de Haagse School. Dit tentoonstelling laat zien dat landschappen voor hedendaagse kunstenaars nog steeds een grote bron van inspiratie zijn - en ook de kijker blijft intrigeren. Een kunstenaar die als geen ander blijft intrigeren is Marko Klomp.

Left Behind I (2019) Marko Klomp. Oil on Linen. 120cm x 80cm.

In de collectie van Gallery Sorelle Sciarone bevindt zich een deel van het oeuvre van Marko, het overgrote deel hiervan bestaat uit landschappen. Tijd om naar de betekenis hiervan te kijken. Het genre landschappen in de westerse kunst kent een lange geschiedenis, van de late middeleeuwen tot nu. Naast een puur esthetisch waarde hangt de betekenis van een geschilderd landschap samen met identiteit - zowel van maker als eigenaar. Het maken van kunst is het maken van keuzes. Een schilderij is niet zozeer afspiegeling van de werkelijkheid, maar het resultaat van artistieke keuzes, en deze keuzes hebben een doel. Bij Marko Klomp lijken de weergave van zowel vrijheid als eenzaamheid een van de doelen. Vrijheid en eenzaamheid - bijna iedereen denkt erover na.

Left Behind II (2019) Marko Klomp. Olie op Linnen. 120cm x 80cm.

Het grootste deel van de werken in deze tentoonstelling komt uit de serie ‘Left behind.’ Marko Klomp legt uit dat het zijn bedoeling is aandacht te vestigen op het dier, dat ‘achtergelaten’ is; uitgestorven of daarmee bedreigt door toedoen van de mens. Het dier in elk werk biedt de kijker de mogelijkheid om het landschap te betreden. We kijken niet alleen over de schouders van het dier mee, we voelen ook mee, en worden zo deel van het werk. De uitleg van de schilder en de betekenis die het voor de kijker kan hebben sluiten elkaar niet uit. Een kunstwerk heeft meerdere lagen van betekenis en elke ervaring van de kijker is persoonlijk. Gevoel is het resultaat van kijken naar kunst, en dit gevoel zet aan het denken.

 

Left Behind III (2019) Marko Klomp. Olie op Linnen. 100cm x 80cm.

Van ons wordt veel gevraagd in de huidige crisis. Het lijkt simpel: thuis werken, zo min mogelijk contact met mensen, op anderhalve meter van het weinige bezoek dat je binnen mag hebben, zoomen met familie en collega’s. Natuurlijk hebben we contact met onze omgeving, maar deze maatregelen leiden tot verlies van betekenisvolle connecties, met een gevoel van eenzaamheid tot gevolg voor velen. Tegelijkertijd voelt ‘het nieuwe normaal’ zo anders dan het leven van een jaar geleden, dat een groot verlies van vrijheid wordt ervaren. De vrijheid om te reizen, om een broer of zus een knuffel te geven, zelfs om een hand te geven.

Landschappen vullen de luwte

In de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw ontstond voor het eerst in de westerse kunstgeschiedenis het geschilderde landschap als een op zichzelf staand genre. Deze schilderijen gaven zelden geven niet altijd een beeld van de werkelijkheid, maar nemen herkenbare elementen en droegen bij aan het begrip van het eigen land. Deze werken hebben dus te maken met een gedeelde culturele identiteit. Later ontwikkelt zich dit in de negentiende eeuw ook in andere delen van Europa, en gaan landsgrenzen een rol spelen bij een gevoel van nationale identiteit.

Left Behind IV (2019) Marko Klomp. Oil on Linen. 100cm x 120 cm.

Left Behind IV (2019) Marko Klomp. Oiie op Linnen. 100cm x 120 cm.

In de loop van de twintigste eeuw ontwikkelt zich een steeds meer individualistische kijk op identiteit. Tegenwoordig kan ‘identiteit’ ook begrepen worden als iets dat in constante beweging is, afhankelijk van omgeving en moment. Misschien dat daarom juist op dit moment de schilderijen van Marko Klomp zo aanspreken. Ook al gaan ze over thema’s die langer spelen, door de huidige pandemie zijn ze nóg relevanter. De werken gaan over de dingen waar we ons nu mee bezig houden, de zaken waar we nu over nadenken, het gevoel wat we nu voelen.

Left Behind V (2019) Marko Klomp. Olie op Paneel. 40cm x 50 cm.

De eenzaamheid van de dieren van Marko Klomp wordt niet alleen bereikt door ze alleen weer te geven in hun omgeving. Elk dier is met fijne penseelstreken weergegeven, anders dan het romantische sfumato van het landschap; ze zijn scherper. Hierdoor lijkt het haast alsof ze niet thuishoren in de omgeving waarin ze zijn geschilderd. Het lijkt alsof Marko zo de alleenheid nog eens extra wil benadrukken. Alleen in een wereld waarin ze niet thuishoren.

Left Behind VII (2020) Marko Klomp. Oilie op Linnen. 80cm x 100cm.

Maar ook vrijheid wordt behandeld. Ik heb regelmatig in een vliegtuig gezeten, op vakantie of voor mijn opleiding naar het buitenland. Elke keer bij het opstijgen, terwijl ik de wereld waarop ik net nog veilig stond kleiner en kleiner zag worden, omarmde me een gevoel van totale vrijheid. Even los, even niet gebonden. Dat gevoel krijg ik als ik kijk naar de vogels van Marko. Over een rustig landschap zwevend, midden in de lucht, ver boven de stad. Een gevoel dat meer mensen moeten missen, maar waar we het even mee zullen moeten doen. Gelukkig kunnen we door kunst toch even dit gevoel hebben.

Left Behind VIII (2020) Marko Klom. Olie op Linnen. 80cm x 100cm.

Maar schilderijen hebben niet alleen als functie ons de wereld even te laten vergeten. We kunnen eenzaamheid ook zien als een voorwaarde voor vrijheid. Niemand die ons stoort, alleen in onze omgeving, teruggetrokken met onze gedachten. Op deze manier worden deze momenten een mogelijkheid tot reflectie, tot een moment van tot rust komen. De schilderijen van Marko Klomp in deze tentoonstelling bieden als geen ander deze mogelijkheid. Door de kalme kleuren, de soft focus en het dromerige van de werken krijgen we de mogelijkheid om in onszelf te keren. Een moment van bezinning in een gestoorde wereld. En ook als de crisis voorbij is, als het gewone leven weer is opgepakt, en de normale stress weer aan de orde van de dag is, bieden de werken van Marko even een uitkomst.

Left Behind X (2020) Marko Klomp. Olie op Linnen. 100cm x 120cm.

Tot slot

Het gemis van vrijheid, de angst om eenzaamheid. Er moeten veel mensen zijn die daar door de huidige pandemie over na hebben gedacht. Kunst, en de schilderijen van Marko Klomp in het bijzonder bieden de mogelijkheid om even te ontsnappen, maar ook om even stil te staan. Ze creëren een moment van rust waardoor ‘eenzaam’ misschien ‘alleen’ gaat betekenen, en alleen hoeft niet slecht te zijn. Geschilderde landschappen in het bijzonder werken zo, ze hebben betekenis omdat ze de identiteit van de kijker aanspreken. Maar het is evengoed de kijker die betekenis geeft aan het landschap.

Left Behind XIII (2020) Marko Klomp. Olie op Linnen. 100cm x 120cm.

In mooiere woorden dan ik krijg geschreven heeft de negentiende-eeuwse naturalist Henry David Thoreau de relatie tussen de mens, en het geven van betekenis aan (het zien van) het landschap duidelijk gemaakt. De natuur, zo schrijft Thoreau, is onderdeel van ons en krijgt tegelijkertijd waarde door ons.

Distant from ourselves. There is none such.

It is the bog in our brains and bowels, the

Primitive vigor of Nature in us, that inspires

That dream. I shall never find in the wilds of

Labrador any greater wildness than in some recess

Of Concord, i.e. than I import into it.

 

Henry David Thoreau,

Journal, August 30, 1856

Over de kunstenaar: Marko Klomp

Marko Klomp is een schilder en dichter, gevestigd in Den Haag. Zijn werk verweeft deze twee componenten tot een dromerige poëtische staat. Zijn stijl is een kenmerkende ‘zachte focus’ die dubbelzinnigheid creëert in al zijn werk.

Je kunt hier meer over hem en zijn werk lezen in de Gallery.

Over de curator: Wouter Maas

Wouter is een kunsthistoricus gevestigd in Amsterdam, Nederland. Hij heeft een Master in Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Wouter studeerde eerst voor dokter maar heeft zich toegelegd op de kunsten. Hij beschrijft de kunst in de galerie door middel van zijn specialistische lens van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne kunsthistoricus. Hij is ook een actief lid van verschillende sociale bewegingsprojecten.

Je kunt hier een interview over hem lezen.

Kunsthistoricus: Wouter Maas. Curator van de landschapsmonografie van Marko Klomp

Kunsthistoricus: Wouter Maas. Curator van de landschapsmonografie van Marko Klomp

De Schilderijen

Als je de tentoonstelling leuk vond, deel hem dan met je vrienden, familie, collega's, andere artiesten en wie je maar wilt.

Alle schilderijen zijn te koop.

Persbericht

Persbericht Marko Klomp NL
PDF – 158,5 KB