Home » Left Behind X | Marko Klomp | Seascape and Wildlife Painting

Left Behind X | Marko Klomp | Seascape and Wildlife Painting

€ 6.500,00
GRATIS verzending

Left Behind X | Marko Klomp | Seascape and Wildlife Painting

€ 6.500,00
GRATIS verzending
 • Artists: Marko Klomp
 • Painting Title: Left Behind X
 • Year: 2020
 • Series: Left Behind
 • Material: Oil in Linen 
 • Seascape and Wildlife Painting
 • Size: 100cm x 120 cm 
 • €6,500.00

Left Behind X | Marko Klomp | Seascape and Wildlife Painting

Left Behind X is part of a new series Marko Klomp started in 2019. In each of these painting, Marko Klomp paints in his signature 'soft focus' style a vast landscape with a singular animal figure. The work in this series is extensive, and the sense of isolation is painfully poetic in each piece.

 

In Left Behind X, we see a bird either taking flight or landing on the ocean. In the background, the waves crash. Marko paints the seascape in his soft-focus style or otherwise known as sfumato. Which means that he blurs the horizon as an unfocused camera would. Only the bird taking to water is in focus and painted in detail. Marko mixes the technique of Impressionist thought that the eyes should focus the paintings details, with delicate layers of thin oil paint. Admiring his paintings from afar has the best results, when you come closer, to look at the detail, the painting becomes an abstract form of colours. It is extraordinary to see in real life.

 

There is a marked difference between from the other paintings from the series, Left Behind nine and ten, are decidedly more optimistic in tone. The singular animal, both birds of flight conjure whole new associations than the lone penguin, bear or sea turtle. Marko started this series before the worldwide pandemic, his focus was on climate change and post-apocalyptic tones of a world in distress. The people and animals in each of them in essence, sublime. Sublime is a term to describe the beauty that has spiritual purity or excellence. His oil painting so beautiful and carefully layered. But Sublime the artistic movement refers to beauty and greatness beyond all possibility of estimation, measurement or imitation. It is a beauty, as he captures in his landscapes and seascapes with a destructive undertone, which makes each painting a painfully poetic piece. Marko is also a poet of the written word, and his paintings are visual poems of the zeitgeist of our time.

Left Behind nine and ten (ten is this one) has less sublime beauty, a beauty with a threatening undertone and more of a free whisper. Even though we describe the notion of The Death of an Author, by Roland Barthes, we cannot help but wonder if Left Behind nine and ten are so different as they came to being as summer arrives and the quarantine has lifted in The Netherlands.

 

-Analysis written by Art Historian Tascha Sciarone

 

---Nederlands

Left Behind X maakt deel uit van een nieuwe serie die Marko Klomp in 2019 is begonnen. In elk van deze schilderijen schildert Marko Klomp in zijn kenmerkende 'soft focus'-stijl een uitgestrekt landschap met een bijzondere dierenfiguur. Het werk in deze serie is omvangrijk en het gevoel van isolatie is in elk stuk pijnlijk poëtisch.

 

In Left Behind X zien we een vogel die vlucht of landt op de oceaan. Op de achtergrond beuken de golven. Marko schildert het zeegezicht in zijn soft-focus-stijl of ook wel bekend als sfumato. Wat betekent dat hij de horizon vervaagt zoals een ongerichte camera dat zou doen. Alleen de vogel die naar het water gaat, is scherpgesteld en in detail geschilderd. Marko vermengt de techniek van het impressionistische denken dat de ogen de details van het schilderij moeten focussen, met delicate lagen dunne olieverf. Het van veraf bewonderen van zijn schilderijen heeft de beste resultaten, als je dichterbij komt, om naar de details te kijken, wordt het schilderij een abstracte vorm van kleuren. Het is buitengewoon om in het echt te zien.

 

Er is een duidelijk verschil tussen de andere schilderijen uit de serie, Left Behind negen en tien, die beslist optimistischer van toon zijn. Het bijzondere dier, beide vluchtvogels roepen hele nieuwe associaties op dan de eenzame pinguïn, beer of zeeschildpad. Marko begon deze serie vóór de wereldwijde pandemie, zijn focus lag op klimaatverandering en post-apocalyptische tonen van een wereld in nood. De mensen en dieren in elk van hen zijn in wezen subliem. Subliem is een term die de schoonheid beschrijft die spirituele zuiverheid of uitmuntendheid heeft. Maar Subliem verwijst ook naar de artistieke beweging naar schoonheid en grootsheid die alle mogelijkheden van schatting, meting of imitatie overstijgen. Het is een schoonheid, zoals hij in zijn landschappen en zeegezichten vastlegt met een destructieve ondertoon, waardoor elk schilderij een pijnlijk poëtisch stuk wordt. Marko is ook een dichter van het geschreven woord en zijn schilderijen zijn visuele gedichten van de tijdgeest van onze tijd.

 

Left Behind negen en tien (tien is deze) heeft minder sublieme schoonheid, een schoonheid met een dreigende ondertoon en meer een vrij gefluister. Ook al beschrijven we het idee van The Death of an Author, door Roland Barthes, we kunnen ons niet afvragen of Left Behind negen en tien zo verschillend zijn als ze zijn ontstaan ​​als de zomer aanbreekt en de quarantaine in Nederland is opgeheven.

 

Vertaling - Tascha Sciarone

Buying a painting online

 • All paintings are made by contemporary artist.
 • All paintings at Gallery Sorelle Sciarone come with a certificate of authenticity.
 • We have a big window in our return policy. You can try all paintings at home for thirty days, to see if it works in your life.
 • We offer a wide array of safe international payment options.
 • All shipments are insured.
 • Free shipping and return in the Netherlands for all paintings.
 • Free shipping and return World Wide for purchases over €2.000,00.

More Seascapes